Koolitused ja nõustamine.
TULE JA KOGE!
Igasuguse edu alus on MEISTERLIK ENESEJUHTIMINE - seda nii muutustes, ajas, emotsioonides, pigetes ja karjääris laiemalt. Eelkõige enesejuhtimise arendamisele me pakutavatel koolitustel keskendumegi.  
Kõik vastused Sinu küsimustele on Sinu enda sees. LEIAME NEED!

JOB CRAFTING ehk TÖÖ KOHANDAMINE

enda töö rikastamine ja kujundamine omale sobivamaks ja rõõmu pakkuvamaks

INDIVIDUAALNE KARJÄÄRINÕUSTAMINE:

kuidas leida sobiv töö või tunda olemasoleval tööl rohkem rõõmu ja õnnestumisi

KOOLITUSED:

enesejuhtimine muutustes
t
öö kohandamine ehk job crafting    karjäärijuhtimine
vaimne tervis
motivatsioon
isiksuse arendamine ... ja muud