Koolitused ja nõustamine.
TULE JA KOGE!
Igasuguse edu alus on MEISTERLIK ENESEJUHTIMINE - seda nii muutustes, ajas, emotsioonides, pigetes ja karjääris laiemalt. Eelkõige enesejuhtimise arendamisele me pakutavatel koolitustel keskendumegi.  
Kõik vastused Sinu küsimustele on Sinu enda sees. LEIAME NEED!

JOB CRAFTING ehk TÖÖ KOHANDAMINE

enda töö rikastamine ja kujundamine omale sobivamaks ja rõõmu pakkuvamaks

Job craftingu
koolituse saab tellida nii enda asutusse kui sõpruskonda kui ka osaleda avatud koolitusel. 

INDIVIDUAALNE KARJÄÄRINÕUSTAMINE:

kuidas leida sobiv töö või tunda olemasoleval tööl rohkem rõõmu ja õnnestumisi

KOOLITUSED:

enesejuhtimine 
t
öö kohandamine ehk job crafting    karjäärijuhtimine
vaimne tervis
motivatsioon
juhtidele: töö analüüs, disain ja job crafting
koolitused vastavalt teie soovidele

Reedel, 21. mail  kell 10 AVATUD ONLINE-KOOLITUS KÕIGILE HUVILISTELE: Karjäärijuhtimine ja JOB CRAFTING
kuidas juhtida enda karjääri ja tunda tööelust rohkem rõõmu. Õpime ka, kuidas kohandada enda olemasolev töö omale rõõmu pakkuvamaks (job crafting).