Kommenteeri

Miks on vaja õppida ennast tundma?

Olen see, kes ma olen. Miks peaks enese tundmaõppimisele rõhku pöörama või eraldi aega pühendama? Niigi ju on kiire ja töö tahab tegemist ning elu elamist. Eneseanalüüs toimub niigi ju pidevalt. Alljärgnevalt jutuke sellest, kuidas on nutikas veelgi teadlikumalt eneseteadlikkuse tõstmisega tegeleda ja millist kasu see toob.


Õppides tundma enda tugevusi ja positiivseid omadusi, tõstad oma enesehinnangut. See aga omakorda tähendab, et tõenäoliselt oled julgem, avatum ja paindlikum. Ennast tundma õppides arened isiksusena. Ennast annab vormida just selliseks inimeseks nagu Sa soovid olla. Nii koged ilmselt veelgi rohkem rahulolu oma eluga, lood toimivaid suhteid, koged tööalast edu, oskad hoida paremat tasakaalu erinevate elurollide vahel. Läbi isiksuse arengu endale soovitud suunas muutud veelgi  enesekindlamaks ning seeläbi ei löö Sinu tasakaalu kõikuma ka tänapäevased pidevad muutused. Mõistes oma tugevaid ja nõrku külgi, leiad sobivaid võimalusi hakkama saamiseks. Seega - tundes ennast tead, mis iganes juhtub - ma saan hakkama!

Avarduvad valikuvõimalused. Kui tunned iseennast ja tead, mida Sa soovid, siis hakkad järjest rohkem võimalusi  märkama enda ümber.  Näiteks: kui soovid endale punast autot, kas pole kummaline, kuidas tänaval hakkad kõikjal punaseid autosid nägema? Järjest rohkem hakkad märkama ja tähelepanu pöörama sellel, mis Sulle võiks sobida või olla vajalik Sinu karjääri ja elu jaoks. Tõenäoliselt oskad töökoosolekutel, arenguvestlustel välja pakkuda uusi ideid, tegevussuundi, koolitusvajadusi jms. Vestlustes tuttavatega võid märgata, et räägitakse just sellisest tööst, mis Sulle meeldiks. Töökuulutusi sirvides märkad endale sobivaid pakkumisi.

Enese tundmine aitab teha igapäevaseid valikuid. Kui tead, kes Sa oled, siis ka tead, mis Sind õnnelikuks teeb. Tehes valikuid, mis lähtuvad Sinu enda soovidest, vajadustest ja võimetest lood oma ellu rohkem rahulolu ja rõõmu. Otsuste tegemine läheb kiiremini ja enesekindlamalt, sest tundes ennast ja oma soove  on valikuid kergem teha. Kui tead, mida oskad ja milles oled tugev, siis ka tööintervjuul läheb ilmselt vestlus ladusamalt.

Tunned ennast, siis juhid ennast paremini ning seeläbi juhid teadlikumalt ka oma elu. Mõistlik on teha ka pika-ajalisi plaane. Millest unistad? Mida soovid oma ellu 5, 10 või 20 aasta pärast? Millised on Sinu soovid ja eesmärgid karjääris, isiklikus elus? Mida tuleb selleks teha täna? Miks mitte panna need eesmärgid ja sammud kirja? Milliseid samme tuleb kavandada oma unistuste elluviimiseks?

Enese avastamine on inspireeriv ja põnev. Mida kõike head ja põnevat võib enda seest leida, kui otsima hakkad - uusi mõtteid, ideid, võimeid, energiat, sisemist rõõmu ja huumorisooni.  

Eriti kasulik on enese tundmaõppimisele teadlikult aega pühendada näiteks siis kui:

valmistud tööleminekuks  või plaanid töö, eriala vahetamist;

tahaksid minna õppima, aga ei tea täpselt, mida ja kuhu;

tunned seisakut praegusel töökohal;

töörõõm on vähenendud;

ees on elumuutused.

Enese tundmaõppimisel  saab Sind toetada  karjäärinõustaja.

Broneeri aeg nõustamisele või koolitus  info@karjaaripold.ee

Karjäärinõustaja: Marju Põld (kutse tase 7)


Lisa kommentaar

Email again: