Karjäär - see on kogu elu.
Meie igapäevased otsused puudutavad nii meie karjääri kui ka isklikku elu. Seetõttu võib karjäärinõustamist kutsuda ka elukujunduslikuks (life design) nõustamiseks.

Peamised põhjused, miks on karjäärinõustamisele tuldud, on rahulolematus tööga, soov suurendada oma tööalast motivatsiooni, vähendada tööpingeid, leida tööd, vahetada tööd, täiustada kandideerimisdokumente, muuta eriala, õppida midagi uut - aga mida? 

Nõustamine on vestlus, kus kasutame erinevaid meetodeid, et Sinu küsimustele vastuseid leiada, segadusse selgust tuua ja probeemides Sind toetada. Kasvab teadlikkus iseendast ja oma võimalustest. Viimastel aastatel on karjäärinõustamiseks arendatud maailmas suur hulk väga häid meetodeid, mille abil saab tõhusalt ja põnevalt selgusele enda tugevustes, huvides ja motivatsioonis, mõelda enda karjääritee üle ning saada vastuseid oma karjääriküsimustele. Näiteks üks põnev meetod tuleneb psühhoteraapiast, kus klient räägib endaga seotud lugusid ja nõustajaga koos toimub nende analüüs, millest kumavad vastused Sinu küsimustele.  Huvitav laiapõhjaline analüüsiküsimustik on aga neile, kes tunnevad, et nad on karjääris ristteel ja ei tea, millist suunda valida. Meil on kasutusel sadu erinevaid töölehti - neid võtame sahtlist välja just lähtuvalt Sinu vajadustest. Kasutatavad meetodid võivad olla ka visualiseerimine, loovharjutused, kavade, plaanide ja skeemide koostamine, rollimängud, infoallikate kasutamine, kaartide analüüsimine jpm. 

Lisaks kasutame ka Tripod OÜ karjääriteste (karjäärihuvi test TASK ja isiksuseküsimustik IK-15), et selgust saada sinu soovides ja isiksuse tugevates külgedes.

Nõustamise tulemusteks võivad olla:  suurem eneseteadlikkus, oma võimaluste ja ressursside parem mõistmine, suurem valmidus kohaneda muutustega, seada teadlikumalt eesmärke ja teha selgemaid plaane, täiustatud kandideerimisdokumendid ning suurema rõõmu tundmine oma töisest elust. 

Nõustaja Marjul on  karjäärinõustaja 7. taseme kutse ning ta on tegelenud karjäärinõustamisega pea 20 aastat. 

Nõustamine kestab 1,5-2 tundi ja kohtumise hind on 70 eur. 

Broneeri aeg   info@karjaaripold.ee