Pakume ettevõtetele outplacement teenuseid hoolivaks töösuhte lõpetamiseks koondatavate töötajatega - karjäärialast tuge inimeste üleminekul uutele töökohtadele ja ka psühholoogilist tuge, nii individuaalse vestlusena kui ka grupitegevustena.

 Käsitleme teenustel alljärgnevaid teemasid: 

 • Muudatuste juhtimine
 • Enese ja emotsioonide juhtimine muudatustes
 • Karjäärijuhtimine ja -kujundamine
 • Karjäärijuhtimise oskuste arendamine
 • Enda tugevuste ja ülekantavate oskuste leidmine
 • Isiksuse ja töö vahelise sobivuse hindamine ja leidmine
 • Motivatsioon ja väärtushinnangud
 • Hoiakud
 • Sihtide ja eesmärkide seadmine
 • Karjääriplaani koostamine
 • CV ja motivatsioonikirja koostamine
 • Ettevalmistus tööintervjuuks
 • Toimetulek tagasilöökidega ja enesehinnangu hoidmine
 • Uue enesekindluse ja innustuse leidmine
 • Psühholoogiline tugi läbi loovteraapia

 Töökoha kaotanud inimest toetatakse ja juhendatakse, et ta on ise võimeline leidma endale uue ja sobiva töökoha.

 Hind kokkuleppel.